Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót pn. : „Remont sali gimnastycznej i sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem” z dnia 28.02.2020

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na wykonanie robót pn. : „Remont sali gimnastycznej i sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem”

Zamówienie obejmuje dwie części:

Część 1 – „Remont sali gimnastycznej ”

Część 2 – „Remont sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem ”

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

Jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie w dwóch częściach.

Stosowne dokumenty w załącznikach:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy – część 1 sala gimnastyczna

Załącznik nr 3 – Wzór umowy – część 2 sala 12 wraz z zapleczem

Załącznik nr 4 – Przedmiar robót – część 1 sala gimnastyczna

Załącznik nr 5 – Przedmiar robót – część 2 sala 12 wraz z zapleczem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *