Remont korytarza I piętro w budynku głównym szkoły

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu korytarza – I piętro w budynku głównym szkoły. Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stosowne dokumenty w załącznikach:

  1. Zaproszenie do składana ofert
  2. Formularz ofertowy (doc)
  3. Formularz ofertowy (pdf)
  4. Przedmiar robót
  5. Wzór umowy