Nabór na stanowisko: specjalista do spraw kadr

Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie
w Mińsku Mazowieckim
ogłasza nabór
na stanowisko: specjalista do spraw kadr

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Zespół Szkół im. Mari i Skłodowskiej— Curie w Mińsku Mazowieckim, ul. 1 PLM Warszawa 1

 1. Określenie stanowiska urzędniczego: specjalista do spraw kadr
 2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku specjalista do spraw kadrowych:
 • praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • jednozmianowy system pracy   w   pozycji siedzącej w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze
 1. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 • posiadanie co najmniej 4— letniego stażu pracy na stanowisku specjalisty kadr,
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż polskie, państwa Unit Europejskiej tub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia

CZYTAJ CAŁOŚĆ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU