Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót pn. : „Remont sali gimnastycznej i sali lekcyjnej  nr 12 wraz z zapleczem”

Część 1 – „Remont sali gimnastycznej ”,

Część 2 – „Remont sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem”

Czytaj całość