Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowej z zakresu leśnictwa”