Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót pn.: „Remont sali gimnastycznej i sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót pn.: „Remont sali gimnastycznej i sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem”

Czytaj całość