Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Remont korytarza na I piętrze